Building in Europe

Delegacja a oddelegowanie

Pracodawcy mogą delegować swoich pracowników za granicę w drodze delegacji służbowej lub w drodze tzw. oddelegowania. Rozróżnienie to ma duże znaczenie jeśli chodzi o obowiązki pracodawcy.

 

Reżim delegacji służbowej wynika z art 77 zn.5 kodeksu pracy. Delegacją jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Delegowanie pracownika w tym reżimie rodzi u pracodawcy pewne obowiązki, które określone są w rozporządzeniu wykonawczym. Należą do nich m.in. wypłata diet, zwrot kosztów przejazdów, noclegów i inne.

 

Drugi reżim (oddelegowanie) został wykształcony w praktyce, nie jest jednak pozbawiony podstawy prawnej. Oddelegowanie polega na czasowej zmianie miejsca wykonywania pracy przez pracownika poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy o pracę (art. 42 k.p.).

 

Trudno jednoznacznie postawić granicę pomiędzy delegacją służbową a oddelegowaniem, zwłaszcza gdy brak jest pisemnego potwierdzenia którejkolwiek z powyższych form delegowania. Niekiedy uznaje się za kryterium okres wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy. W praktyce niekiedy przyjmuje się wtedy że delegacja służbowa może trwać do 3 miesięcy a dla dłuższego okresu należy stosować formę oddelegowania. Nie istnieje jednak norma prawna rozstrzygająca tę kwestię w taki sposób.

 

Delegując pracowników za granicę należy pamiętać, że nie w każdym kraju takie różnice występują. Niekiedy pracodawca będzie miał w stosunku do pracowników oddelegowanych identyczne obowiązki jak w przypadku pracowników wysłanych na delegację służbową.

KFE Holding Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: