Building in Europe

A1/E101

Skoordynowany system zabezpieczenia społecznego przechodzi okres zmian z racji wejścia w życie od 1 maja 2010 r. nowych przepisów unijnych. Po zaistniałych zmianach obowiązujący do tej pory formularz E101 został zastąpiony przez nowy, tzw. A1. Trzeba jednak zaznaczyć, że formularze E101, które zostały wydane przed 1 maja 2010 pozostają ważne o ile ich czas obowiązywania nie wygasł. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach na stronie: zmiany w oddelegowaniu 2010.
 
Idea stosowania formularza pozostaje jednak ta sama. Poświadcza on fakt, że składki na ubezpieczenie społeczne pracownika są wpłacane do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia i w związku z tym pracownik jest tam ubezpieczony. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, do którego jest delegowany pracownik. Pracodawca powinien zwrócić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie formularza A1 dla każdego z pracowników delegowanych za granicę. Formularz A1 jest podstawą wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ.

Zarówno formularz A1 jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mają jednakową formę dla wszystkich krajów objętych koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego.
 
Zobacz też: zmiany w oddelegowaniu 2010
KFE Holding Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: